Futsal en Carnaval

In januari en februari krijgen  dweilorkesten een beetje rust en hadden we slechts enkele optredens te verwerken. Maar met de lente in het land en voorlopig nog het ontbreken van goed weder vliegen de G-Bloezers er weer in. Op 24 maart werden we gevraagd een zaalvoetbalmatch op te luisteren. Dit in Aalst waar Futsal Galaxy Aalst, een ploeg In 2e nationale, het opnam tegen Charleroi. Op uitnodiging van Jordi en Stefaan mochten we de VIP muzikaal verwennen en kregen ook de spelers en toeschouwers de nodige aandacht met leuke deuntjes.

26 maart tekenden we present op het karnavalgebeuren te Dilbeek. We werden door de Karnavalraad van Dilbeek, Prins Johan en het college van burgemeester en schepenen van harte verwelkomd in het mooie gemeentehuis. De aftrap van het karnaval met de machtsoverdracht, enkele speeches en Kriek van Timmermans J was een feit. Het nieuwe repertoire van de G-Bloezers werd bijzonder gesmaakt en de trappenhal zal het geweten hebben. De vrienden Karnavalisten van Kampenhout konden niet nalaten ons uit te nodigen op 1 april op hun karnaval. Allen daarheen en dank aan Dilbeek